Surah Al Ahzab Ayat 57&58 #USTAD

2023-08-18 02:30:11 00:30:28 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta’ala Wabarakatuh alhamdulillahirobbilalamin Assalamualaikum untuk kita sama-sama belajar daripada surah al-ahzab ayat yang ke-57 dan ayat yang ke 58 daripada surah alahzab yang kita belajar ini Insya Allah kita baca terlebih dahulu mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca ini kita dapat pahala daripada bacaan-bacaan yang kita baca ini dalam masa yang sama Allah

Kurnia akan pada kita ganjaran-ganjaran dalam kita memahami terhadap kita coba memahami terhadap ayah-ayah Allah yang telah kita belajar ini sendiri insya Allah kita baca dahulu sebagaimana biasa mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada bacaan yang kita baca azmatus hebat dan surah al-ahzab ini Insyaallah kita saya akan baca tonton ikut bacaan yang saya baca nih

Insyaallah Tuhan Tengok ya dari ayat-ayat yang kita belajar ini dan EE lemah pada itu kita tafsilah bersama Dayat yang kita baca dan kita belajar ini seni Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan dia akan membawa manfaat kepada kita semua yang bacaan-bacaan yang kita baca Alhamdulillah walladzina Wal mukminatin bukan ayat-ayat tersebut [Musik] audzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrohmanirrohim innalladzina

Lah [Musik] dan Sesungguhnya orang yang menyakitkan Allah dan juga menyakitkan rasulnya bagi orang ini pada mereka di dunia dan juga di akhirat bagi mereka tersebut Allah telah sediakan pada dirinya azab yang amat sakit yang anak menghinakan padanya mana ka’ala yang menyakitkan orang mukmin perempuan [Musik] yang tidak tepat dengan suatu kesadahan

Yang dilakukan oleh mereka akan menanggung satu buta dan dia akan menanggung perasaan kecelakaan pada diri dia kesalahan dalam hidup dia dan dosa yang mereka lakukan ini sendiri kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala sambung lagi dengan ayat yang ke-59 yang saya baca tadi ya ayyuhan nabi wahai nabi dan sebutlah pada anak-anak perempuan kami wanita

Yang mukminin supaya mereka melabuhkan ke atas mereka ini pakaian-pakaian mereka itu di bawah kepada dada mereka untuk dikenali mereka dan jangan sekali-kali kami menyakitkan hati mereka bahkan Sesungguhnya Allah ini maha mengampun lagi dengan hamba-hambanya para penonton yang dihormati sekalian ayat yang kita baca hari ini merupakan Ayah dimana Allah Mulia cerita tentang manusia

Ini kalau kita hidup di atas dunia ini dia bukan sekadat dia menyakitkan hati sesama manusia tidak Tetapi dia menyakitkan hati sampai peringkat mereka itu menyakitkan Allah menyakitkan Rasulullah ketika orang yang menyakitikan Allah banyaklah di kalangan kita ini menyakitkan Allah sampai perintah Allah tegur kita jadi orang mukmin ini jangan kita ini

Menjadi orang yang suka menyakitkan Allah menyakitkan Rasul jangan dalam hidup kita ini menyakitkan tiga kelompok yang kedua menyakitkan Rasulullah dan yang tiga menyakitkan hati mukmin yang lain dan juga Mukmin manusia lah dalam hidup ini yang tidak dibuat di kalangan kitanya bila kita dengan pemberian Allah bila kita takwa hati terhadap pemberian Allah Maksudnya

Apa dia kita sedang menyakitkan Allah menyakinkan Allah nih orang kita dia nampak bahwa dalam hidup dia ditape nak sakit karena Allah karena bagi dia Allah itu tak nampak dan Allah ini tak diapa-apapun pada diri dia ini bukan di kalangan sebagian di kalangan kita pun demikian ada di kalangan kita menyakitkan Rasulullah membiarkan

Rasulullah disakiti beliau kita biarkan Rasulullah disakiti maknanya kita sedang menyakitkan Rasulullah nah ini pun yang buruk juga di kalangan menyakitkan hati orang-orang yang sholeh di kalangan kita walaupun orang ini kadang-kadang kita bukannya nabi dan juga Rasul pun tapi dia nih senantiasa dalam hidup mereka ini tapi orang ini

Allah Subhanahu Wa Ta’ala jadikan mekani kamu kena jaga hati mereka Jangan Sampai disakirkan perasaan mereka itu tersebut sebagaimana kamu jaga hati Allah dan juga Rasul Maksudnya kamu jangan sampai engkau Allah ini jadi Marga jadi kamu sampai Rasul jadi benci pada kami jangan boleh terjadi dalam hidup kita jadi ramai di kalangan

Kita ini dia menyakitkan Allah menyakitkan Rasul dan yang disebut dengan hati sesama Mukmin di kalangan gitu ayat yang ke-57 daripada surah al-ahzab ini Allah subhanahu wa ta’ala dan ogah-ogan ia menyakitkan Allah dan juga yang menyakitkan Allah dan juga rasul rasul Allah Subhanahu Wa Ta’ala orang ini bagi mereka yang menyakitkan kita

Tanya sakit macam mana daripada Ana Zuhri annisayyaf an Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyakitkan aku bagaimana dia menyakitikan Allah lalu disebut diantara cagar yang mereka menyakitkan Allah mereka mencela masa yang melalui dalam hidup mereka ini mereka sebut mereka kacau rugi ataupun mencela masa yang telah dilalui ataupun

Keadaan yang dilalui sedangkan yasudah dia telah mencela masa sedangkan aku yang menjadikan masa itu masa itu aku yang buat aku menukarkan siang dan juga malam maknanya malam dan juga siang nih pertukaran Siapa yang buat Allah tiba-tiba kamu masuk masuk kalangan kita disebut menyesalnya lalu waktu menjadi muda-muda dahulu

Inilah yang ku jadi macam ini dia marah pada masa dalam hidup dia sedangkan masa ini siapa yang buat masa nih Allah kamu sendiri tak pandainya jaga diikat tersebut dalam hidup setiap di kalangan manusia ini sampai yang tukar masa siang malam Allah oleh karena Allah yang tukar siang dan juga malam tiba-tiba kamu tersebut

Jelek maknanya dia waktu ini kamunya dalam keadaan yang apa dia kamu jelek masa siang dan juga malam Dalam hidup kamu ini maknanya kamu jelas apa kamu celana Allah Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebut aku yang buat masa siang dan juga malam ini sendiri nah ini yang laku dalam kehidupan umat manusia

Kemudian demikian juga disebut Said Baidah Bin abiratan Abdurrahman Allah Allah [Musik] kepada Allah takutlah kepada Allah berhubung dengan sabar sabar aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut demikian takutlah pada Allah takutlah kamu pada Allah dalam urusan dengan bersahabat dengan sahabat-sahabat aku janganlah kamu jadikan mereka ini bahan celaan sesudah aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam

Pesan demikian kemudian barangsiapa yang Siapa yang menyukai mereka dengan tulus aku pun mencintainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku pun cinta ini cintai orang yang mencintai sahabat-sahabatku woman Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan timbul kebencian aku dengan kebencian yang kamu lakukan pada sahabat-sahabat aku ini menyakitkan sahabat-sahabat aku seumpama Dia sedang menyakitkan aku

Yang menyakitkan aku seumpama Dia sedang menyakitkan Allah Siapa yang menyakitkan Allah berarti di waktu tersebut dan dia menyakiti Allah maka dalam masa yang tertentu Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan mengazabkannya atau disebut demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut bila kamu muleh menyakitkan sahabat-sahabat aku maknanya kamu sakit karena aku bila

Kamu sakit karena aku artinya kamu menyakitkan Allah bila kamu menyakitkan Allah maka tunggulah masa Allah turunkan pada akan datang yang disebut dengan ketentuan Allah dalam urusan yang kamu kerjakan itu karena jawaban yang jelas sahabat-sahabat Rasulullah disebut macam-macam gaya pada sahabat-sahabat Rasulullah Sabat ini boleh pakai dia boleh disebut demikian

Lebih hebat daripada tersebut Sapo Sapo yang mencela sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya jenuh yang disebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sebut bertakwa oleh kami pada Allah dalam urusan sahabat-sahabatku jangan kamu rasa kamu ini lebih hebat daripada sabar sabar aku mikir hidup di zaman Rasulullah mereka di tarbiyah oleh

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kamu hilang sahabatku artinya kamu sedang menyaksikan aku menyakitkan Allah sampai yang menyakitkan aku menyakitkan Allah bila masuk saja dia akan ditimpa azab oleh Allah Allah subhanahu wa ta’ala ini suatu Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebut demikian Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebut yang menyakitikan Allah dan juga

Rasulnya kemudian dalam keadaan demikian oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti jangan jangan menyakitkan Allah menyakiti Allah bagaimana kamu ambil nikmat-nikmat Allah kamu kemos kalian nikmat Allah Kemudian kamu buat maksiat dengan nikmat ya Allah telah turunnyakan pada diri kamu tersebut ini menyakitkan Allah nah ini menyakitkan Allah dalam

Hidup kamu dalam hidup seseorang ini beda seseorang yang diterima terima Allah kemudian dilawan Allah dengan nikmat tersebut nah ini kamu menyakitkan Allah demikian juga kamu menyakitkan Rasul sambung Rasulullah ada Rasulullah dalam masa juga kami hina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa yang sama juga kamu tolak perjuangan Rasulullah kami menyakitkan dosen jangan

Jadi demikian ada orang kita sambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Selama ada Rasulullah beda sampai musim Maulid dan sebagainya tapi bila kita ikut yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia jawab tak oleh Ustaz saya tak boleh enggak ikut yang dibawa oleh Rasul Kenapa masyarakat majemuk disebut demikian saya tak boleh

Ikut yang diajar oleh Rasulullah Kenapa tak ikut yang diajak oleh Rasulullah saya sesuai Zaman sekarang zaman Rasulullah itu zaman kuno disebut demikian zaman saya ini zaman modern Allahu akbar orang nih oh bukan yang menyakitikan Allah dan juga Rasul nauzubillah minzalik jangan kita termasuk di kalangan demikian Allah

Subhanahu wa taala disebut eee orang ini bagi mereka ini azab ya amat pedih Ya Allah subhanahu wa taala jadikan pada mereka ini ketika zaman Jahiliyah apabila berlaku satu kali yang tidak disukai mereka mereka akan mengutuk dan mencela zaman yang mereka lalui Ini zaman Jahiliyah itu begitu mereka menyandarkan perbuatan Allah

Kepada zaman sedangkan Allah ta’ala mencipta semua tersebut berada pada zaman tersebutlah kalau tak berada pada zaman itu kita tak akan jadi macam nih katanya Mereka padahal Allah yang menciptakan masa tersebut Allah melarang keras terhadap amalan kebiasaan masyarakat jahiliyah ini jangan jadi ayah ini juga bersifat umum yang manis sekali bentuk dan

Menyakitkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama arti dengan perbuatan menyakiti menghina Allah sebagai itulah sebaliknya Allah jadikan demikian kemudian Allah sambung lagi [Musik] dan Allah sambung dan orang-orang yang menyakitkan hati orang mukminin lelaki dan juga orang mukminah perempuan beda Allah Subhanahu Wa Ta’ala jadikan [Musik] Allah menyakiti bila ada di kalangan

Orang Islam yang menyakitkan hati Allahumma Sholeh yang lelaki maupun soleh solehah di kalangan perempuan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pun pada peta Kamu sengaja sakit kan hati-hati mereka sebut ini bukan bukan Ustaz nih bukan ulama-ulama nih ini penunggang-penunggang agama istilah yang mereka gunakan orang ini ta madu muhtaneun mereka sedang menanggung yang disebut

Dengan satu penghinaan kalau di taman mereka sedang menanggung yang disebut dengan satu penghinaan bukan dan menanggung yang disebut dengan kecelakaan dalam hidup mereka dan dosa yang besar ya Allah jadikan dalam hidup mereka ini satu ancaman pada orang yang membuat tuduhan kepada orang mukmin tapi dituduh dengan tuduhan tuduhan jambu orangnya demikian mereka tidak

Melakukan suatu yang sebagaimana yang dituju yakni terjadi di kalangan manusia ini yakni merupakan satu kedustaan yang benar bila mengejek dengan satu yang tidak pernah mereka lakukan yang Tujuannya adalah untuk mencela untuk mendiskreditkan mereka orang-orang yang paling banyak terkena ancaman ini adalah orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa taala dan rasulnya kemudian kaum

Rofidoh kaum yang melampau ini sendiri kaum rofidah adalah orang yang yang di kreditkan para sahabat dan mencela mereka kaum-kaum yang demikian mereka padahal Allah ta’ala sendiri telah membersihkan mereka daripada hal tersebut orang tersebut menyempatkan para sahabat dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh Allah tentang mereka Allah ta’ala telah memberitakan bahwa

Dia telah dia telah ridho terhadap kaum Muhajirin dan kaum Anshar satu memuji Sikap mereka tersebut Allah puji dan juga Muhajirin tapi orang ini dia akan cari jalan untuk mengejek Cari jalan untuk mendahulukan menjatuhkan nama baik Allah yang Saleh sebetulnya akan tetapi sebaliknya orang yang jahil lagi bodoh itu mencela para sahabat

Menjatuhkan Marwah mereka serta mengejek-ngejek mereka dengan hal-hal yang para sahabat tidak pernah melakukan sama sekali dalam demikian pada hakikat mereka sendirilah yang terbalik akal Sehatnya karena mencela orang yang terpuji dan memuji orang yang tercenut kalau Abu Daud haddasana al-faq nabi adasana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad radhiyallahu Anhu Ya Rasulullah maal ghaibah qala

Zikrahuhu Qila apar’aita inkanafi akhimakun qola inkana fihihi mata Kun faqad Yuk kita tahu Wa Ilam Yakun fiihima takum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Apa yang dimaksudkan dengan mengumpat itu Ya Rasulullah kamu menyebut sesuatu tentang terhadap apa yang dia Benci Untuk mendengarnya dia sendiri tak suka beliau

Tapi bila kamu sebut dia dengan benar yang betul-betul yang dimaksudkan dengan riba riba ini maknanya mengumpat di kalangan kamu sekiranya kamu sebut satu benda yang tak ada dia tak ada pembelian yang Kamu sengaja itu tanda kamu memfitnah pada dia membuat tuduhan yang tak betul pada diri kita

Sama ada kamu sebut benda yang disukai benda yang dia tak suka kamu sebut juga tanda kamu mengumpat karena benda itu tak ada tiba-tiba kamu ada-adakan Untuk dia itu tanda dalam keadaan demikian itu yang disebut dengan fitnah tuduhan yang kamu lakukan pada mereka tersebut Allahu akbar kemudian hal yang sama

Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada kutaibah daripada Wardi kemudian imam dan kemudian Imam Imam bahwa hadis ini digambarkan oleh disebut muawiyah bin Hasyim an Umar bin Anas Ibni wasallam menceritakan anak bin Ibnu Salamah telah menceritakan pada kami Abu Quraisy telah menceritakan pada kami muawiyah Ibnu Hisyam daripada Amru bin Anas daripada Ibnu mulaikah

Daripada Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat nya riba apakah yang paling parah di sisi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya riba apakah yang paling paling dibenci di sisi Allahu akbar Jawa Allah dan juga rasulullah yang mengetahui ada juga ke riba yang paling dibenci oleh Allah lalu Rasulullah

Shallallahu Alaihi Wasallam disebut riba yang paling berat di sisi Allah menghalalkan kehormatan seorang muslim [Musik] Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam vitamin yang baik dan mukminah yang baik dengan satu Tuhan yang dia tak buat demikian orang ini dia akan menanggung penyakit dalam keadaan yang dia tuduh dengan satu benda yang yang tidak ada dia memikul

Kebohongan dan juga dosa yang paling nyata dalam hidup dia wa Isnan dosa yang paling nyata dalam kehidupan masing-masing ini sendiri nah ini Kita paham di kalangan kita jangan ada di kalangan kita ini menyakitkan orang yang sholeh tapi bila bila orang tersebut orang yang yang paling Saleh di kalangan

Kamu orang yang paling taat kepada Allah di kalangan kamu tiba-tiba kamu buat satu tuduhan-tuduhan yang dia tak batuk langsung Kamu duduk dia makan rasuah 90 juta bisa Contohnya kamu tuh dia dengan tuduhan tuduhan yang yang kamu tuduh tadi Dalam hidup kamu ini maka inilah diantara dosa-dosa yang yang telah kamu

Lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang mukmin dan juga seorang mukminah yang baik kamu tak akan berlaku kagak yang serukan hukum dalam kehidupan kalian ini mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan dan kerahmatan daripada dua ya yang kita pelajari Insyaallah pada pengajian yang akan datang nanti kita akan melihat cerita tentang hijab tapi

Dia berada di luar rumah dalam dalam keluarga kita bagi orang perempuan jangan sekali-kali kalian Tertinggal daripada memahami Kenapa Islam sungguh kita berhijab dan Islam sebuah kitab Taurat karena banyak sebab Ya Allah susun dalam surah al-ahzab ini tonton mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan dalam pertemuan kita pada yang pada masa

Yang terbaik ini sendiri yang kasih sekali lagi aku Astagfirullahalazim wasalamualaikum warah [Musik] Allahu Allahu Allahu Allah [Musik]

Surah Al-Ahzab Ayat 57&58
Laknat Allah Terhadap Orang Yang Menyakiti Allah dan Rasul-Nya serta Ancaman bagi Orang Yang Menyebarkan Fitnah
.
Bantu UAD menyebarkan dakwah dengan sumbangan atau tajaan kuliah melalui ;
Media An-Nabawi
CIMB : 8604569339
MAYBANK : 562106693250
.
Kalian juga boleh ikuti secara siaran langsung di :

.
Ustaz Ahmad Dusuki Abd Rani #USTAD
___
Bantu SUBSCRIBE & Tekan Loceng Channel Rasmi #USTAD di
YOUTUBE : http://bit.ly/YTustad
FACEBOOK : http://bit.ly/FBustad
INSTAGRAM : http://bit.ly/IGustad
TWITTER : http://bit.ly/RTustad
WHATSAPP : http://bit.ly/WAustad
TELEGRAM : http://bit.ly/TGustad
___
➊ Jika Video ini bermanfaat untuk diri dan keluarga, mohon SHARE,LIKE,KOMEN di video ini dengan cermat berhemah.
➋ Bantu USTAD Sebarkan video ini ke seluruh media sosial kalian.
➌ Jika menghormati adab menuntut ilmu, guna dan lampirkan rujukan video USTAD yang rasmi di halaman yang ingin tertera.
➍ Tidak dibenarkan UPLOAD/RE-LIVE video USTAD tanpa kebenaran oleh pihak MEDIA AN NABAWI. Mohon Kebenaran bertulis/surat/maklum dan email ke :- mediannabawi@gmail.com
➎ Semua isi kandungan video ini di pelihara dan di operasikan oleh MEDIA AN-NABAWI © 2020 serta di daftarkan di bawah Hak Cipta Terpelihara (Copyright).
➏ Pihak media juga menyediakan peluang DERMA/INFAQ bagi Gerak Kerja media kuliah USTAD ke akaun rasmi media yang tertera di bawah ini. Segala Kerjasama dan Infaq kami dahulukan Jazzakallah Khairan Khatira. Infaq Operasi Kuliah Online #USTAD di akaun

MAYBANK
562106693250
MEDIA AN NABAWI
Sobat Ustaz Ahmad Dusuki #USTAD, Info tentang #Surah #Ahzab #Ayat #USTAD ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:30:28 detik.


Begitulah sekilas tentang Surah Al Ahzab Ayat 57&58 #USTAD yang telah dilihat oleh 323 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Ustaz Ahmad Dusuki #USTAD 1828

4 thoughts on “Surah Al Ahzab Ayat 57&58 #USTAD

 1. Arabic Words
  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ و عَلَى آلِ سِّيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

  Romanized Words
  Allahumma Solli !'Alaa Sayyidinaa Muhammad wa 'Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad

  Subhanallahi Wa Bihamdihi
  Subhanallahil 'Aziimi
  Subhanallah Alhamdulillah Laa ilaa ha illallah Allahuakbar
  Astaghfirullahal 'Aziim Allazi Laa ilaa haa illaa Huwal Hayyul Qoyyumu wa atuubu ilaih
  Hasbunallahu Wa Ni"mal Wakil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *