MUHARREM AYI ÖZEL – CELAL CÖMERT DEDE

2023-07-19 18:00:19 01:09:13 Çöl yazıdaki bitmiş bir kara duman dumanın içindeyim Gönül [Müzik] abbasat üstü de vermiyor Ramazan yezidin asker Yaman yürü hal böyle böyle var pire prim Mecnun um olmuş ben ulan [Müzik] Ben ulan [Müzik] ne Bir de benim gibi [Müzik] kıymetli camlar değerli izleyicilerimiz sizlere Alevi Akademisi adına muhabbetle sevgi ve saygıyla selamlıyorum Alevi

Akademisi Muharrem ayı özel programına hepiniz hoş geldiniz bugünkü programımızda bize eşlik edecek değerli konuğumuz Celal cemaat prim Siz de programımıza hoş geldiniz Öncelikle bizlere kıymetli zamanınızı ayırdığınız için Alev Akademisi adına teşekkürlerimizi sunmak isterim sevgili programımıza sizi tanıyarak başlamak isteriz bizlere kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz tanımayan canlılara tanıtalım tanıyanlar zaten bizden biliyorlar adım Celal

Cemaat Baba Mansur Ocağı diyeyim tasını da doğdum Gençliğim Erzincan’da geçti ve deprem sonrası İzmir İzmir’den de 92’den beri 93’leri almaya da ilk başta bokunda kaldım bokundan sonra da Eee buraya ver dolaba taşındık Hala burada hizmetimiz yürütüyoruz Rabbim inşallah güzel hizmetimizi devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin teşekkür ederim kıymetli prim

İzninizle Bugünün de konusunu kapsayan sorumuzu size yöneltmek istiyorum Hz Fatma’nın alevilikte yeri ve önemi nedir O zaman biz muhabbetimize başlamadan önce Yunus’un bir nefesiyle başlayalım Sana zahmet sen onu bir okuyuver güzel sesinde Ondan sonra muhabbetimize girelim Derviş Yunus da Kıyamet olacak kişi ettiğini anda bulacak zaif ümmetine şefi

Olacak yeşil Berat ile gelir Fatıma Allah razı olsun önce muhabbet bazında şunu söylemekte fayda görüyorum Biz bugün 7 ayın 7’si ön hazırlığımızı bu izin hakkımızı kısa süreli olmak şartıyla yapacağımız bu hizmeti önceden yapıyoruz belki matemin haline uymayan haller olursa canlarımız bunu bilsinler matemin içerisinde çekilen bir program değil materinden önce akademimizin bir hizmeti

Olarak sunulan bir programdır önceden yapılıyor matemin içerisinde de hizmet olarak sunulacak bunun bilgisinde olsun izleyelim güzel canlarımız bu vesileyle de cenab-ı hak bizleri o içine girdiğimiz Hazreti Fatma’dan ötürü de olsa hizmetten ötürü de olsa gireceğimiz bu yazısı Prima müziğine Celal abbas’a oradaki 72 yerine layık eylesin sözümüzle özümüzle gönlümüzle duruşumuzla

Oturuşumuz kalkışımızla her halimizle de bizleri o ödenen bedellere layık eylesin muhannete muhtaç eylemeden tekrardan imandan uzak olmadan onun o matemin muhabbeti içerisinde yaşamayı bizlere nasip eylesin belki birisine bu konu verilmiştir veya verilecektir Bundan dolayı da buraya çok fazla girme gereği de duymuyorum ama hakikatında Bu zahirde yaşadığımız mana ile batında yaşadığımız mana

Değil batında çok ağır hala olayı yaşandığı haliyle O sahne ile duruyor ve burada belki zahiri bab’da insan bazıları var içimizde toplumda bunu biraz tarihsel görüyorlar sadece yad etmek gibi görüyorlar ama kesinlikle durum böyle bir durum değil bilmediğimiz bir şeydir gözle görülmeyen elle tutulmayan bir duygudur bu aynı

Sevgi gibi aynı Hiddet gibi aynı King bir gibi aynı acı gibi aynı gurur gibi ve benzeri bu tür olaylar gibi burada Matem olayı da Elle tutulur gözle görülür bir mesele değil çok Ötesi Bir meseledir ödenen beden çok ağır bir bedeldir verilen teslimiyet çok ağır bir teslimiyettir dökülen kanlar çok değerli kanlardır

Bundan dolayı cenab-ı hak bizleri o hizmete ve konuyu bağlamamın sebebi biraz bu bu bütün güzelliklerin oradaki o İmam Hüseyin’in annesi olan ve ehli beyitin annesi olan Fatıma ve onu soyuna ve onun atasına ve onun yarenine Selam Salat eylesin bizleri de içine girdiğimiz öyle sayarak öyle hesap ederek söyleyelim içine girdiğimiz bu

Matemin ve yazın hem psikolojisine hem mantığına hem muhabbetine hem teslimiyetine hem ağırlığına layık bir şekilde yapmayı ve yaptırmayı nasip eylesin tutulacak olan oruçlar yapılacak olan Niyetler hakikatına ulaşsın ve varlığın sahibi Mevlam bu Ayan hürmeti içerisinde bizleri İnşallah hoşnut ve razı olduğu Kullar katarında var eylesin Hz fatıma’ya gelince Hz Fatma’nın muhabbetinin önünde

Kısaca biraz daha bir ön bilgi olması babında bunu aktarmaya doğru bulurum Fatıma’nın öncesinde Hazreti Fatma’nın öncesinde Resulü kibriyayla Hatice’nin evlenmesi meselesine gelmemiz gerekiyor o konuyu da biraz iade edip buraya bağlanmamız gerekiyor çünkü çok önem arz ediyor aynı İslamı tanımakta İslam öncesi Arap zihniyetini bilmeden İslam’ı anlatmak gibi bir boşluk olur

Bundan dolayı da Hz Fatıma’nın Daha doğmadan önce Hz Kübra ile Hz Muhammed Mustafa’nın meselesini biraz irdelememiz gerekiyor o zaman Hz Muhammed Emin bir insan sağlam bir insan güzel bir insan zaten lakabı olan da emin Ebul denmiş kendisine Hazreti Kübra da varlıklı bir bayan Saygın ağır bir bayan ama evlenmemiş haliyle o zamanın zenginleri

Peşlerine gittiği halde kimsenin yüzüne bakmamış var olan malının mülkünü resul-i götürüp kervanlarla satıyor getiriyor ve kendi alacağını alıyor gerisini sahibine teslim ediyor Bu haliyle de Hatice bir Kübra Muhammed Mustafa’yla Evlenme kararı alıyor buna kureyşin ve Haşim oğullarının orada O zaman yaşayan ailelerinin zoruna gidiyor Sen nasıl böyle zengin bir kadınla

Gidersin fakir fukara bir rahmetle yani Hazreti muhammed’de evlenirsin derler ve karşı çıkarlar hem Kureyş Kabilesi hem de haşimoğulları Kabilesi buna kesinlikle karşı çıkar ve bu karşı çıkma olayı akabindeki olaylarda tetikler Hazreti Fatma’nın doğumuna kadar geldiğimizde de değineceğiz buraya kadar tetikler Bu karşı çıkmalar hep gider işte zenginsin zengin biriyle Evlen

Varlıklı ismi güzel olan insanlar var bunlarla Evlen Neden sen işte böyle fakir bir adamla gidip evleniyorsun sana muhtaç bir adam da deniyorsun diye karşı çıkarlar bu durum içerisinde Hz Fatıma’nın annesi ve babası evlenir ve bu durum içerisinde Hz Fatma işte İslam’ın tam daha dolu dolu böyle zulüm gördüğü süre zalimlerin zulmünde olduğu süre

Içerisinde başlar İslam öncesi İslam gelmeden evvelki tarihte de işte söylenilen tarihte Hz Fatıma gerçekleşir Hazreti Fatma doğmadan evvel evliliğinde zaten sıkıntı yapıyorlardı Kureyş Kabilesi ve haşimoğulları Ama bunun akabinde Hz Fatma’nın doğumuyla beraber dahi Bu tartışmalar devam ediyor ve doğum esnasında bile ne Kureyş kabilesinin kadınları ne de Haşimoğlu kabilesinin kadınları

Hz hatice’deki kübreye yardıma gitmek istiyorlar kimse el uzatmıyor onu yalnız bırakıyorlar Neden gittin işte hak ettiğin gibisinden Neden gittin öyle fakir biriyle evlendim neden sana layık olmayan bir Soylu bir aile ile şeyler neden diye Hz Muhammed Mustafa’ya karşı çıkarlar Hatice’yle Kübra’nın mal varlığından dolayı böyle Böylelikle doğumunda

Düşer Yani nasıl bu iş olacak gibisinden o an Vuku bulduğunda İşte bu bazı tarihçilere göre 605 yıllarında Bazılarında da 612’ye 615 yıllarında olduğu söylenen Hz Fatma uzaylı’nın doğuşunun Hz eyer Biz 605 yılına alırsak o zaman çok küçük yaşta Hz Ali ile evlenmiş olur bu mantığa uymaz uyumayışının sebebi Hz peygambere peygamberliğin gelişinden

Sonraki süreci baz aldığımızda da bu işte o 615 yılını değil de daha önceki yaşlarda olduğunu bizlere gösterir Yani yaşı biraz daha evlenmeye uygun zamana gelir ki bunlar aslında bizi çok fazla çok fazla diyorum allah kahreteceği şeyler değil biz için dini yönüne bakarız o devrin içinde yaşayıp o devrede yaşayanlarla yaşamadığımız için

Işte neden deneyebiliyorlardı arabaya biniyorlardı diyemeyiz bu mantığı da göz önüne alırsak o zamanki kültürel Bazı hareketlerin daha bitirilmemiş Bazı hareketlerin bugünkülerle yorumlamamız da çok doğru olmaz o yüzden özel bir yaşantıya içerisine girmeyi Ben şahsen çok fazla Doğru bulmuyorum işte bu doğum esnasında Hatice’nin Kübra sıkıntıya düşünce kapıdan 4 tane kadın beliriyor

Ve bu Kadınlar böyle bazıları bir iki tanesini buğday tenine uzun boylu olduğu falan söylenir bedensel böyle fiziki hareketleri falan söylenir o anda Hatice bir Kübra’ya yani Biraz korkarak Hani ben bu kadınları tanımıyorum Bunlar kimdir evinde içeri geldiler Çünkü insanların ona beslediği bir muhabbet yok sinir var Hiddet var yani muhabbetsizlik var öyle diyelim

Bundan dolayı Hz Fatıma geldiler diye düşünürken önde gelen diyor ki korkma bununla esnasında İşte o gelen 4 bayan Hatice’nin Kübra’nın bu durumunu görünce farkına varıyorlar ve kendini tanıtıyorlar işte biri diyor ki ben Firavun’un eşi Asiyim Aslında tarih öncesi insanlar biri diyor ki ben Musa’nın bacısıyım gülsün biri diyor ki ben İbrahim’in eşiyim

Sara biri diyor ki işte ben de İnsanın annesi meryemem bu 4 büyük bayan ki Allah’ın Cennetle müjdelediği bayanlardır Bu da bir ev ödevi olsun canlarımıza bunların içerisinde 3 tanesi Biz üç bacıydık Peki görevli insanlardır yani süpürgecimizdeki duamızın görevleridir şimdi burada bir Antep parantez açayım böyle kafaların çok karışmaması için

Bizler Alevi inancında şuna inanırız 4 tane peygamber peş peşe geldi Biz bunu biliyoruz dörtlünün de kutsallığını kabul ediyoruz dördünün de Allah’ın katında Saygın peygamberler olduğunu kabul ediyoruz ve bir biri ardınca o devrin zamanın görüşüne göre insanları yavaş yavaş kıdem kıdem düzelttiklerini kabul ediyoruz Aynı çok Zahir bariz bir örnekle ilkokul ortaokul lise üniversite

Gibi 4-5 tane din olmadığına inanıyoruz tek din olduğuna inanıyoruz cenab-ı katında Allah’ın öyle ayrı ayrı dinler yaratıp da birbirlerine karşı insanları hiddete yönetmediğini de biliyoruz cenab-ı Hakk’ın Kur’an’da incil’den de zeburdan da tevrat’tan da bilgilerin içine koyduğunu da biliyoruz Kur’an’ın 4 kitabı kapsadın da biliyoruz Bu da bizim düşüncemize ters gelmeyen bir düşünce haliyle

İşte bunların hepsinin özü İmam Ali’de birleşiyor bu 4 tane kitabın özü İmam Ali’de birleşiyor Bundan dolayı da işte Bizler ne Meryem anayı dışlarız Ne Sarayı dışlarız ne Gülsüm mü dışlarız ne de firavun eşini dışlarız yani 4 tanesi de bizim için kutsaldır peygamberler gibi Aleviler onları sever ve Başında tac

Eder Bu haliyle de geldik lerinde yardımları kesinlikle olmuştur ve Hatice’nin Kübra’yı müjdelerle derilerine mutlu sana ki sen böyle güzel bir ailenin nurlu bir ailenin başlangıcı olan bir kızı doğuracaksın Yoksa Allah bize bu emri vermezdi Yoksa Allah bizi doğumunda sana göndermezdi yoksa biz sana Ebe olmazdık Hatice Lütfü

Bey bu müjdeyi veriyorlar Ve tabii ki bu da Hatice Lütfü Bey sevindiriyor Hani öyle yüksek zatlı kişilerin güzel insanların onun doğumuna gelmesiyle Kureyş Kabilesi ile haşimoğulları tersliyorlar ama şeyin önündedir Hazreti Meryem’in önünde işte Türker peygamber yok zülker peygamber değildi onu karıştırdım Zekeriya Peygamber gelip Meryem Ananın yanına geldiğinde

Her geldiğinde bir bakıyor ki mevsime ait olmayan meyveler önünde var yemedim diyor bunları nereden sen getirdin diyor Meryem Ana diyor ki yoktan var eden bir hak için bu çok zor bir şey değil ki diyor yani Allah katında Batın sofrasıdır biliyoruz onu bir de mesela Yunus’tan anlatılan bir mesele var onun

Şiiriyle başladık onun yine böyle küçük bir alıntısını da ek olarak verelim ki camların kafasını çok fazla soru işareti kalmasın bir gün kendinden haberi yok Yunus’un Derviş Yunus’un gider iki tane dervişin yanına onların yanından bir şeyler öğrenebilmek için mütevazı bir şekilde bir gün birisi akşam sabaha kadar dua eder ve Sabah kalkar yemek zamanı

Gelmiştir veya öğlen yemek zamanı gelmiştir Allah’a yalvarır ve sofra düzülür Yunus peygamber Yunus Derviş Yunus şok olur bu ne kadar büyük bir güçler nasıl böyle bir şey yapabildiler ikinci günde diğeri yapar 300 güne Derler ki bugün de senin sırandır Derviş Bugün de sen sabaha kadar dua ediyorsun nasıl

Yapıyorsan yap ama yarın ki lokma sana aittir Yunus usta der ki Ya Rab ben biliyorum ki kuvvet Kudret sahibi olan sensin mülkün mevcudatın sahibi sensin Ben biliyorum ki onlar seni himmetine yaptılar ama kime sığındıklarını bilmiyorum Onlar soruyorum onun hatırına soframı varıyla benim açıp eyleme bu güzel insanlara karşı bu güzel zatlara karşı senin

Katında Saygın olan ve istediklerini seslerini duyan Sen olarak duymaya da layık olarak bu dervişleri gördüysen Bunlar senin katında saygındır bunların hürmetine beni bağışla ve kime sıkıntılarsa Ben de ona sığınıyorum onun ismi ne beni yarın Mahçup etme duama durduğunda falan diye kıssadan kesiyorum ertesi gün zamanı geldiğ inde buyuruyorlar duanı

Yapıyorlar O da ellerini kaldırıp cenab-ı kurulunca Tabii Dervişler ikisi şaşırıyorlar diyorlar Biz sabaha kadar yakardık yalvardık yine Hani olur olmaz Allah’ın elinde de bir sofra zor kurtulduk Sen kime sığındığında Sen kimden Himmet diledinde kimin eteğine tutulduğunda iki sofra birden kurtuldun diyor ki; Ben sizin sığınanıza sığındım izliyorlar Biz Derviş düşünürsen sıkıntı Derviş Yusuf

Benim ya diyor mesela Buradaki gibi kendindeki güzellikten haberdar olmayan güzel bir zat işte bütün Sokaklar birden kuruluyor böyle Batın sofrasının olduğu bilinmiyor değil böyle batıldan güzelliğin geldiği bilinmiyor değil yolumuzda ekranımızda işte hayatımızda inancımızda nasıl ki hâlâ kerametleri muhabbetleri gösteriyor güzellikler devam ediyorsa Allah’ıma hamdü senalar olsun bizim derimizde de

Devam ediyor sadece müşterisi az müşterisi az olduğu için de bu maalesef işte Birçok insana artık ulaşılmaz duruma geldi bazıları bittiğini zannediyor Hiçbir şey bitmedi Her şey Devam Ediyor Sadece güzel talep bitti güzel sevdim bittiği gibi güzel talepler bitti yol artık limandan çıktı malam ülke makama döndü Bundan dolayı bu güzellikler şu anda

Yaşanmıyor yaşandığı kadarıyla da gizli tutuluyor çünkü bunlar o zaman da Alayı alınıyordu şimdi Alayı alıyor Bundan dolayı geri durmaları var yoksa yok yoktur yani bu durumda da Hatice de eğer Fatıma doğumunda bu büyük 4 tane güzel ana gelmişti yani o zaman bizim cepte vicdanımızın yaptığını manası da açıklanamaz işte dedelerimizin

Narlı olan sobayı incecik dil delisi ile yalayıp kuruttukları da ispatlanamaz batından haber getirip götürmeleri ispatlanamaz çok önceden bu ecdadından kontağa geçip konuşması da o zaman yalan olması lazım bunların hiçbiri yalan diyemeyeceğimiz gibi bunu da yalanlayamayız böyle olduğuna olabileceğine Allah isterse çok rahatlıkla eminiz keyif ayetin o zaman yalanlamamız lazım Kehf

Hayatında da bizim devrimizdeki sayı biraz farklıdır Allah’ın katındaki sayı biraz farklıdır Çünkü bunda Kur’an’da bize ipuçları vardır sizin zamanınızla bin yıl bizim bir gecemiz gibidir diyor mesela böyle hesapladığımız zaman o 300 yıl keyif suresindeki o gençlerin mağarada yaptıkları yılı o zaman 300 yıl da değil çok çok daha ötesindedir bu 300 yıl

Bizim mi cenab-ı katman belli değil köpekleri bile diyor ayakları üzerine uyur herhalde Onları görseydim korkar kaçardım diyor ama sapasağlam yine o kadar ve kendi kalktıklarında da fazla dedim Daha yeni yaptık biz de demiş ki yok bir gece yaptık canım zannetmiş bak yani yıllar araya girdiğini bile bilmiyoruz O zaman bunda yalanlayalım

Işte bunları yalanlayamayacağımız gibi bu meseleyi de atileştirmemiz çok doğru olmaz Bunu biraz açmamın sebebi anlaşılır olmasıydı yani kabul edilmesini gönüllere izin vermesiyle İşte bu halde Fatma Zehra işte tarihi bazı kayıtlara göre 605 612 615 yılları arası falan konuşurken bizim Muhtemelen aldığımız 605’tir Çünkü öbür türlü 615’e alırsak o zaman Hz Fatma evlenirken 18

Yaşında değil de 8 yaşında olur bu mantığa uymaz 8 yaşında bir çocuğun yani çocuk doğurması meselesi de çok sıkıntılı mantığa doymaz Bir de peygamberin peygamberlik peygamberliği aldığı süre ekle kıyaslanınca yaşadığı meseleler de kıyaslanınca o zaman biraz daha tarih önümüze geliyor Bu haliyle 605 yılında diyelim takriben Hazreti Fatma Zehra Doğmuş oluyor doğuyor yalnız

Doğumundan sonra yine zaten önceki süreç daha devam ediyor Hz Fatma’nın doğduğu süreç İslam’ın yeni yeni yayıldığı sürecin içerisindedir insanların işkence gördüğü insanların asıldığı kesildiği direk Öyle daha rahat böyle her şeyin yapıldığı bir zaman süreç içerisinde değil Bunu böyle görmek lazım ilk 4-5 yılında aşağı yukarı Doğuyu İslam’ın yani Hicretin içerisinde Bundan dolayı

Da birazcık daha sıkıntı var ama içlerinde yine bizim böyle irdelememiz gereken bir mesele Hazreti Peygambere Fatma sözleri ile alakalı Hz Peygamberin çocukları oluyor rahmetli oluyorlar ya bundan dolayı işte o iman etmeyen Grup isimlerini Almak da istemiyorum veya sahipleri Hz Peygamber’e bunu soyu koruyacak bundan kimseye yüzünde kalmayacak demesinden dolayı

Kevser ayeti iniyor Hatay’ın erkekler Rabbi diye bunu Türkçe eleştirdiğiniz zaman da Cenabı Hak Resulü kimliğe diyor ki sana öyle bir Kevser Irmağı gibi bir söz vereceğim ki bitmeyecek Bizler seyrisadi Resulullah hala varız bu işte bilinçli veya bilinçsiz kılınan Bütün İslam aleminde Sünni Şii veya diğer bütün alemde kılınan namazlarda

Kıldıkları namazın başında işte bizlere Selam ve bizlere bereketle başlarlar bilinçli ve bilinçsiz bu bizim işimiz değil ama doğanın içerisindeki Öz bellidir Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Kema salata Muhammedin Kema İbrahim Mecit vardır Birincide diyor ki; Allah’ım Süleyman’ın soyuna nasıl ki selahat eyledinse Selam eylesinse Hazreti Muhammed Mustafa’nın soyuna da

Öyle salata Selam eyle Hz Muhammed Mustafa’nın soyu kim sevdiği sade ve Resuller değil mi ikincisinde de Barik de berekettir yani bitmesinler Bereket koyup bitmesinler diye aynı şekilde Diyor ki İbrahim Peygamberin soyuna bereketi koyduğun gibi Hz Muhammed Mustafa’nın soyuna da Bereket koyup bitmesinler hala varız bunu Her namazın başında söylenir bu ayet Salih Barik

Duası diye geçer bu vardır yani bu duaların içerisinde yine getirip geri dönersek kevsere Kevser suresinde cenab-ı hak düpedüz Fatma füzeyra için yine bir süredir bu düpedüz biz sana Kevser’i verdik öyle bir ırmak verdik ki vereceğiz ki senin soyun ebedi olacak Bunun için dua et oruç tut işte şükret Allah’a

Diğer Fars dilinde de namaz kıl oruçtu oruç tutup denir oruç şey dua namaz Salat Bunlar hepsi biliyorsunuz sadece kelimenin manasını sakladın ama mana aynıdır yani dua et Allah’a dua etmek Biz Alevi kitlesinde Alevi inancının içerisinde düşüncemiz şudur bir yerde Eğer namaz kelimesi geçiyorsa biz dua algılarız ona Allah’a dua et ve buna

Karşı gelmeyiz Allah’a dua etmek mecburiyiz ona ihtiyacımız var Bundan dolayı rasulü Kibriya da dua çok etmiştir İmam Ali de dua çok etmiştir sabahlara kadar dua etmiştir bu bu küçük bir Antep parantez olarak bunu vermek istedim işte Kevser ayeti gelirken bizlere verilen o ayetin başı Fatma tüzelradır Kevser olan Fatma zehra’dır

Öyle bir güzel doğuyor işte yeryüzüne öyle bir güzel geliyor yeryüzüne ve haliyle yine o zamanki Arap yarımadasında o gerici düşüncenin Bağnaz düşüncenin prota düşüncenin yaşamda o süreç içerisinde Hz Peygamberin peygamberliği ilan edip büyümeye başlamış büyümeye başlayınca haliyle akraba yapabilmek için kendine yakın yapabilmek için Hz Fatma toz Zehra’nın yaşı biraz işte 17-18’lere

16’lara geldiği zaman hemen millet müşteri olmaya başlıyor resul-i Fatıma hakkında Ben Allah’ın emrini bekliyorum Böylelikle de işte ebubekir’de Ömer’i de Abdurrahman Bin asmıydı neydi böyle bir isim vardı Arap isimleri fazla aklımda kalmıyor o da ki zenginlerinden bir tanesi büyük zenginlerinden bir tanesi şunda yani Dipnot olarak verebilirim gelip istediğinde hani sürekli kısa

Kullanmak babında biraz açmıyorum Bu konuları gelip istediğinde mesela Hazreti Peygambere diyor ki 100 tane deve bilmem kaç yüz bin tane atacak şey veririm altın veririm veya Gümüş veririm diyor sana yani patlamayı bana verirsen diyor maksatları çığ gibi gelişen ve herkesin iman ettiği İslam dininin peygamberine akraba olmak yoksa Fatma’yı sevdiklerinden değil mal

Gözüyle bakıyorlar O zaman şu da bir önemli bir ayrıntıdır o zamanki düşüncede kadın hediyelik bir şeydi kadın toplumda saygınlığı hiç mi hiç yoktu kadın alıp verilen bir malzemeydi hele bir araştırsın canlarımız Enis hocanın kitabında bu çok güzelce yer edinmiş İslam öncesi evliliklerin nasıl olduğuna yani kendileri şaşıracaklar 8 türlü bir

Evlilik türü var anormal bir evlilikte hayvanlarla yaptığımız şeyi insanlar yapmışlar böyle bir yerde gelip de kadına bir yer veremezsin haliyle satmak üzere güzelliği nuru görene Şekerdir bu Hatta ve hatta Bunun hakkında da hadisler var yani O kadar bir ışık veriyormuş ki yüzü diyorlarmış Yani bu %100 kutsaldır yani

Bilmeyenler bile bu Bu normal bir insan değil Çünkü bunun yüzünden nur kayıyor diyorlarmış ki bizim inancımızda şu var yani Yerle gök yok iken daha onlar vardı pençe Aliağa diyoruz biz buna birisi Resulü Rüyadır İmam Ali’dir Fatma zehra’dır İmam Hasan ve imam hüseyin’dir Hatta ve hatta selam verirken bile böyle yapılır Ya bu

Bilinçsiz yapılan bir harekettir beden dilidir Hani bir gün gelecek Ya cenab-ı Hak diyecek ki insan susacaksınız organlarınız konuşacak diyecekler Elazığ göğsüne koyarken koyduğunun manasında bilmiyor musun veya Bak vallahi geleceğim yani böyle bu bedeni bir harekete bunu bilinçsiz yaratmıyorsun tek olan Allah’tır bir Yani bunlar insanı bilmeden yaptı hareketleri beden dili bu da bilinçsiz

Eğilerek böyle yapıyorlar işte selam verilir alınırken Eyvallah diyorlar Aslında bu ehlibeyt’in aşkıdır Muhammed Mustafa’nın ön tertemiz ehlibinin aşkıyla Gönlümdeki aşkıyla Eyvallah diyorum yani ikrar ikrar tazelemek gibi bir de yeminleşmek gibi bir harekettir işte Fatma Zehra bu pencere havanın nurudur Ondan sonra gelecek olan ve tekrar kıyamete kadar bitmeyecek olan ve tekrar Kıyamette

Zuhur edecek olan evladın ne nesidir annesidir hatasıdır haliyle nurlu olacak yani o konudaki şeyleri de çok fazla girmiyorum isteyen araştırabilir bulabilir ama Fatma Zehra’nın Bu haliyle İşte ne diyelim Resulü kimyanın kızı olması dolayısıyla Resulü kibriye akrabalık bağını yapılmasından dolayı da yapışıyorlar Hazreti Peygambere Hz Peygamber de bunları bu sözler geciktirince

Sonra bu söz yayılmaya başlıyor ortalıkta işte falanca gitmiş Fatma’yı istemiş işte filancada gitmiş o zaman da Ebu Talip Ailesi de yani Hz Ali’nin aile tarafı da sen de gidip istesene diyorlar diyor ki ben yapamam isteyemem onu zorluyorlar diyorlar bak ama olmazsa Fatma Zehra’yı bir başkası alacak diyor

O En çok sana yakışır falan diye sonra artık mahcup bir şekilde gidiyor Hazreti peygamberin yanına Hz Peygamber’e Ayan oluyor bu durum ve ya Ali diyor Fatma’yı istemeye Geldin galiba diyor Evet ya resulallah diyor ve yedin nedir Yani şimdi başlık dersek yanlış olur ama kıza vereceği nedir diye sorulunca İmam Ali’nin tabi diyor ki

Benim bir kılıcım var bir Devrem var Bir de bu zırhım var diyor savaş zırhları diyor ki kılıcın sana savaşta lazım deve de senin bineğindir o da olmaz ama o zırhını sattı yani Can güvenliği Öyle de böyle Allah tarafından sağlanır gibisinden zararını satabilirsin diyor bu da götürüyor bazı tarihi bilgilere göre pazarda satıyor

Satarken bana Osman görüyor Ve 400 dirhem istiyor veya 400 Gümüş istiyor 400 gümüşe karşı bunu veriyor ve alırken de Osman sonra diyor ki bu benim düğün hediyemdir diyor parayla geri veriyor kendisine sen mecbur düğünde hediye vereceğim sana bu da ben sana hediyemdir diyor sen sattın bana aldım

Bu da benim sana hediyemdir bundan sana veriyorum diye Böylelikle Tabii hem parası hem şey eline geçmiş oluyor getirip o 400 lira hemen Resulü kıbleye veriyor bundan sonra işte kısadan gitmemiz gerekirse düğün hazırlıklara başlıyor Ama Onun akabinde Resulü Kibriya bütün akraba eş dost hepsinin çağırıp ilan ediyor kızını Fatma Zehra’yı Ali’ye vereceğine

Ve bunun da akabinde şunu söylüyor Ali’yi olmasaydı Fatma’ya yaş olmazdı Fatma olmasaydı Aliye Hiç olmazdı diyor bizim şu İnancımız vardır ki bu Kur’an’la da sabitleştirilmiştir Yüce Allah diyor ki; o resuldür ki kendi dudağının arasından bizim hikmetimiz iznimiz olmadan bir kelam telaffuz etmez değil mi buna inanıyoruz Biz Aleviler ki surede de var bu

Işte bunun önünde Biz de buna inanıyoruz ki Resulü kibreye onu söyleten cenab-ı haktı bu evliliğin kutsallığın işaretidir bu evliliğin gelecek olan soyun nuruydu akabinde de zaten Nur suresi geliyor biliyorsun Bütün canlarımızla bunu bilirler işte azap süresi 33 geliyor ya işte ben Siz ehl-i Adam diyor ailesinden diyor Bütün girip pisliği gidermek cenab-ı

Dedim olur Yani bunun önü arkası yoktur Bundan dolayı tertemiz edilmiş bir soyun mührünün başlangıcıdır bu Resulü gibi bir yerde bunu ilan ediyor Ondan sonra işte seleme vardır Hazreti peygamberin süt annesi gibi işte onun ondan birkaç hem alıyor bugünkü dilimizde söyleyelim biraz para alıyor veriyor Hazreti diyor git bundan biraz hurma ol biraz tereyağı

Burada unla beraber kavuruyorlar ve bir tatlı türü bir şey yapıyorlar şerbetli merbet ile karıştır bir tatlı türü bir şey yapıyorlar yoğurt moğurt da koyuyorlarmış nasılmışsa hams mi ne deniliyor Arap dilinde ona Onu yapıyorlar bunu düğün yemeği olarak veriyorlar hatta çok kalabalık insan geldiği için de İmam Ali orada biraz şey

Yapıyor acaba diyor Resulu kibriyeye bu lokmamız Yetecek mi cenab-ı Rasulullah diyor ki yani diyor Ben Allah’a bugünkü lokmamıza Bereket girmesi için Allah’a dua ettim diyor bazı tarihi bilgilere göre 700 kişinin gelip yediği söyleniyor o lokmadan Böylelikle de imam Ali’ye kazayla Resulu Kimdir o muhabbet daha da derinleşiyor ve

Resulü diyor ki daha evinize de geleceğim dua etmesi lazım Yani ilk Düğünden sonraki ilk günlerinde gidiyor elimizdeki bilgilere göre ellerini yıkıyor dua ile ellerini yıkıyor ve o sudan alıp İmam Ali’nin göğsünün ortasına ve Sırtına serpiyor ve Fatma Zehra’ya da seviyor biliyor Çünkü neyin geleceğini engelleyeceğini Bundan dolayı onlara yaptığı duadır Ondan sonra onlara

Birbirlerine karşı Fatma tunzehra’ya İmam Ali’ye karşı incitmemesi gerektiğini onu Ere olarak sevmesi gerektiğini saygıda zerre kadar kusur etmemesi gerektiğini gibi gibi gibi tavsiyelerde bulunuyor bu da kayıtlarda var okumak isteyen araştırmak isteyen okuyabilir aynı şekilde İmam Ali’ye de onu yani maharette muhtaç etmemesi gerektiğini saygı sevgi içerisinde göz kulak olması gerektiğini söyleyerek

Sahip çıkması gerektiğini söylüyor benden bir parçadır diyor aynı şekilde Fatma özer’e Ali de benden bir parçadır Hani Harun’la Musa misali gibi bir gönderme yapıyor diyelim ve böylelikle dualarını edip annelerinden gidiyor bu tabi öbür tarafın çok hoşuna gitmiyor o zaman daha hala Sözüm Ona inanmış gibi gözüken ömerleri ebubekirleri aslında imanları tam değildir

Ve bariz olan bir yine bir hadis vardır imanın Hakkı yazdığı bir hadis Ey Habibim sana yakınlıkları olanların mallarını ver diye burada Resulü Kibriya hurmaları fakire fukaraya dağıtıyor kendine hazine hazırlıyor orada zaten Arap yarımadasında Arapların içerisinde yani en önemli şeylerden bir tanesiydi hurma yıllar sonra Resulü kimyanın vefatından sonra bu bir sıkıntı oluyor fede

Korumalı bu bilinir Ebubekir İlla alıp Ömer bunu alıp şey yapmak istiyorum devlet hazinesine koymak istiyorum Fatma üzere de vermek istemiyor Ama diyor ki senin şeyin nedir diyor Ömer’e falan işte Hz Peygamberin söylediği bir şey vardır peygamber öldükten sonra miras bırakmaz mallar halkıdır veya Beytül malıdır der Bu da çok doğru bir davranış değil

Şimdi babanın sana hediye ettiği bir malı hükmü senelinde değil mi Değil mi hükmü sene nedir sene git sen biçiyorsun istediğine sen veriyorsun Artık babaannenden çıkıyor bu babanı mirası olabilir mi çok mantıksız değil mi Yani bizim bile çok rahat anlayabileceğimiz bir dil ama zorba bir insan olduğu için Fatma bu

Seferlerin üzerine çok gidiyor Onun hakkında da kitaplarda yazılar var orada Fatma özelan’ın konuşması falan var ama bir zaman kısa tutalım diye çok derin inmemeye çalışıyor sadece önemli hatlarıyla geçmeye çalışıyoruz işte Ömer çok hainlik yapıyor Hazreti Fatma’ya zorla Fatma Zehra’nın malını elinden alıyor devletin malına koyuyor Halbuki kendilerine ailelerine eşyaları

Dağıtıyorlar yani sonralardan o olsun Osman olsun yapmışlar böyle büyük bir haksızlığa da Fatma Zehra’ya yatmışlar biliyoruz çocuklarla işte Hasan vardı Hüseyin vardı Zeynep vardır Ümmü Gülsüm vardır Muhsin vardır Bunları işte anne karnındayken onun kapıyı vurması ile öldürdüğünü biliyoruz yani Bu tür olaylarda yaşanmış Hazreti peygamberlere bir Kevser başında verilen güzellikler iki işte

Daha sonradan kendi yaşantıları içerisinde mesela İnsan Suresi 8 ayetten 22-23’lere kadar gidiyor bu aslında birbirleriyle çok bağlantılı kururlarsa canlarımız Görecekler Hz Ali’nin Hz Fatma’nın İmam Hasan İmam Hüseyin rahatsızlandıktan sonra rasulü kimyonlara üç gün oruç tutmalarını söylüyor ya biz kızları orucunda buna getiriyoruz ya buradan dolayı sıkıntılar olan bir olay sonrasında işte İmam Ali

3 gün oruçlarını fakire fukaraya esire veriyorlar bizim gözümüzde gelen değişiklik onlar da gelmiş biz öyle biliriz öyle algılarız çok zayıf üstlüklerinde Resulü yani yanına gittiklerinde resul-i bir bakar ki İmam Hasan Ey İmam Hüseyin’i bile gözlere artık böyle çukura girmiş gibi böyle çocuklar için çok bir tat düşmüşler onlar da açık kalmışlar haliyle

Durumu anlatınca kendisine Resulü kibriyeye üzülür Hatta ağlar sonra işte o 8 ayet gelir insana söylese 8 ayet gelir öyleleri var ki Allah’ın rızanını kazanmak için kendi ihtiyaçları oldukları halde fakire fukarıya miskine diye geçer Bazı yerlerde işte fakire paraya esir diye geçer önemli değil üç ayrı şahıs üç ayrı gün gelmiş bu önemli verirler

Ve onlar Allah’ın sevdikleridir Allah da onları sever gibi arkasından ta 22-23-24lere kadar gider dayanır yüceltilir Bunlar ve rasulü kibriyeye bu ayet gelip söyleyeyim mi size de çok mutlu oluyorlar ki zaten Kur’an’da birçok ayetin öğretmenidir İmam Ali Nur teza alıyor bir haber örtüyor sonra torunları geliyor sırayla İmam Hasan

İmam Hüseyin geliyor sonra diyor ki sanki burada Dedem Resulullah’ın kokusu var evet diyor doğru tabanının altındadır Ondan sonra diyor ki ey Allah’ın resulü Selam olsun sana diyor benim bana izin verir misin Ben de senin yanına geleyim gel izin verdim diyor bir torununu alıyor sonra diğer Torun geliyor onu da alıyor Sonra

Fatma Zehra da daha konuşurlarken İmam Ali ölür teze giriyor onu da alıyor Sonra da Fatma teyze geliyor onu da alıyor babasının altına kendi örtüsünden sonra o babanın altındakilerden dolayı cenab-ı Hakk’a yalvarıyor ve doğada bulunuyor Bu da çok önemli Ehlibeyt oluşunun yani Ehlibeyt demek hani biz Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Alim

Muhammed derken Alim Muhammed derken Muhammed’in ailesi diyoruz Türkçesi ya ehl-i beyti Muhammed dediği zaman Ehlibeyt yani Ailesi Türkçesi Muhammed’in ailesi işte burada ehli Beyt’in onlar olduğu ortaya çıkıyor Bir Çünkü bazı Sünni inanca sahip olan kişiler bazı hiç olmayacak insanlarda getirip içerisine koyuyorlar ailesinin yani biz öyle diyelim daha rahat anlaşılsın

Ailesinin aile etrafının içerisinde koyuyorlar o donlardandı o da onlardan da diye bu ayetin de bunun da bize bir başka destekleyicisi yani bu Aba meselesinden hariç bir şeyler bir örnek daha vereyim Bu da birazcık daha iyi Peki sizin beyinlerde Hani hristiyanlarla müdahale ayeti dediğimiz yer var ya yeminleştikleri lanetleşme oluyor ya siz ailenizi

Getirin Ben de ailemi getireceğim falan diye yarın buluşalım beddua edelim Allah’ın laneti yalan söyleyenlerin üzerine olsun Hristiyanlar bir sürü insan gidiyorlar aile diye bir şey ortada yok bekliyorlar bekliyor bir bakıyorlar ki Hazreti Muhammed bir tarafında İmam Hasan bir tarafında İmam Hüseyin yanında İmam Ali arkasından Fatma Tüz Zara geliyorlar onu gördüğü

Gibi üzerinde de bulutu gördüğü gibi hemen oradaki o eski alimlerine Hristiyan alimlerine bir diyor Çabuk bu lanetleşmeden vazgeçin yoksa bizim başımız belaya girecek O gerçek ailesidir yani söylenmiş ve ispatlanmış bir şey orada o dedikleri şahıs biri yok Hiç kimse yok hatta kendi sevdiklerinden bir tanesi bile gelip ne diyor ki; seneye benden

Çoktur diyor Ümmü seleme mi olacak kim olacak bilmiyorum tam da yanlış söylemeyeyim ama yine kendi hizmetçilerine kendi hissettiklerinden kendi yakınlarından bir tanesi diyor ki sen yani bende hizmetim yok ama yani benimle Yarın çok ağırdır ama burada değilsin bu ailenin içerisinde değilsin benim ailemden değilsin diye yani

Söylüyor Bu da bir de bu ayette bizim için Hz Fatıma olarak diyelim kabul etmemiz gerekiyor yine Allah’ın işte bütün kirden pislikten arındırma ayeti yine çok önemli bir ayet yine o aile içerisindedir Yani bu hal bu dem içerisinde Fatma Zehra hayatını sürdürüyor sanki anlattığımız böyle çok uzun yıllar Halbuki tarihi

Bilgilere bakıldığında 25 ve 28 yıl yaşamış çok fazla bir ömrü yok Gencecik zamanda tekrar Resulu kibriyeye kavuşmuş ve imam Ali’ye babasının vefatından sonra mesela mezarına gittiğinde ağlıyormuş ve o ağlamasıyla Müminler de alıyorlarmış Ondan sonra işte sığındı biz Medine’ye giderken orada gördük yani o yeri gördük orada bir ağaç varmış O ağacın dibine

Girermiş bir hurma ağacı varmış ağacın dibine girermiş ve o ağaçla alakalı da çok böyle bizde anlatılan tarihi bilgiler var ama burada Fatma Zehra oraya gidip sığınıyor diyor o ağaca o devrin yezidlerini diyelim o ağacı kestiriyorlar ki güneşte kalsın Fazla kalmasın Çünkü insanlar gelir etrafında toplanıyorlar insanlar etrafında toplanırlarsa ne olur ne olmaz tehlikesi

Adı altında o ağacı kestiriyorlar ve Fatma Zehra’nın yüzü yanıyor yani Bunu da işte İmam Ali’ye söylüyor diyor ki işte gidip sığındığım ağacı kesmişler o mitolojik bilgiler de o ağaçla ilgili bir hikayeler anlattılar bizde ağaç dile geldiğini falan filan böyle işte bu şey içerisinde Fatma tül Zehra gider şimdi Resulü kibriyenin vefat

Anında yaşanan bilgiler var Bunlar da önemlidir Resulü kibriya’nın vefatı anında Fatma’ya işaret eder yanıma gel diye gider yanına ve dönerken ağlar bunu da bir iki isim olarak Ayşe anlatırlar veya birilerini daha anlatırlar bazıları Ebu Bekir derler ikinci çağırdığında da söylememin sebebi bu ikinci çağında da gülerek

Geri döner ve merak ederler işte ya Ebu Bekir kimse önemli değil merak eder Derler ki ya Fatıma senin gittiğinde giderken niye ağladın İkincide Niye güldün işte diyor ki İlkinde ben gittiğimde Babam dedi ki benim meleğim geldi Ben gidiyorum Bundan dolayı ben çok ağladım Çünkü babam gidince benim durumum ne olacak

Babasını çok seviyormuş babası Hatta Fatma’ya Benim annem diyormuş Arap diline Türkçesini söylüyorum o lakabı veriyormuş Annem diyormuş yani Anam diyormuş Fatma’ya Çünkü Fatma da kendi kardeşlerinin içerisinde babasına en düşkün olanlarından bir tanesidir yani Resulü kibriyeyle kızın arasında çok tatlı bir muhabbet vardır Nitekim zaten kalanlar da en son Fatma teyze oluyor

Bütün çocukların arasında fatıma’ya hizmet ediyor Bütün hizmetlerini yürütüyor o savaşlarda mesela yaşandığı şeyler var Ne bileyim üzerine mesela ibadet ederken secdeye giderken o yine lanetlerden bir aile dedikodu yapıyorlar tam o giderken alıyorlar bir Devenin işkembesini Yani iç ağırlığı pisliği ile misliyle peygamberlerin üzerine hatırlatıyor peygamber secdedeyken Fatma hakkınızı görüyor

Bağırarak gidiyor onu elinden çeke çeke çeke çeke itiyor aşağıya atıyor Küçük yaşta ve sırtını temizliyor Ondan sonra Fatma teyze mesela ağlarken Biraz sonra kızım Allah bizimledir ve ellerini kaldırarak Allah’a yemin ediyor ve Allah’a bunlara diyor sana havale ettim diyor bu yaptıklarından dolayı işte Onların da hepsinin de Bedir Savaşı’nda falan çukura gömüldükleri söyleniyor

Öldükleri söyleniyor o pis insanların peygambere böyle pislik yapan insanların bunun gibi daha birçok mesele var Fatma Teyze’nin küçük yaşta onlara ne istiyorsunuz Bu babamdan yani Kendine dua ediyor Mekke’de Kabe’nin önünde secdeye gitmiş yani ne istiyorsun size ne zararı var ki siz bu pisliği yapıyorsunuz buna diye bunun gibi böyle birkaç daha yaşadı

Örnekler var Yani bu bütün üstünün işi şeylerinden de bilinmeyen bir şey değil Neyse işte ikinci Hani ilk ağlamasının sebebini öğreniyorlar neden ağladığını Peki diyor gülmenin sebebi neydi diyor ki kızım bana en erken Sen geleceksin ehlibey eğitiminden ailemin içerisinde İmam Hasan İmam Hüseyin Önce sen geleceksin diyor bana

Ve bu da bununla da mutlu oluyor babamı erken gideceğim erken kavuşacağım diye de mutlu oluyor Gerçekten de çok kısa süre sonra işte bazı tarihlerde 3 ay 5 ay 6 ay gibi süreler veriyor farklı farklı süreler veriyorlar ama kısa süre içerisinde de gerçekten Fatma Zehra şehadete ulaşıyor ve babasına gerçekten

Ailenin içerisinde en erken günah oluyor zaten bizim peygamberin söylediklerimiz şüphemiz olmaz Bu da mesela unutulan bir şeydir o anda işte bana bir deri bir Divit getirin Size bazı şeyleri tarih yazı olarak bırakayım deyince Osman diyor ki Kur’an bize yeter Sen hastasın sen bilmem bu durumdasın sen zarar verebilirsin diyor Bundan dolayı da

Resulü Osman’ın kovuyor mesela o Hazreti Fatıma’nın ağlayıp güldüğü peygamberle söyleşi son anda zaten peygamber zehirleniyor biliyorsunuz tarihte Yani normal bir ölüm değil zehirletilerek öldürmüş Bunun hakkında değişik bilgiler var oralarda girmek istemiyorum bizim Fatma özel aradan alacağımız böyle en güzel örnekler gerçekten yaşlarda bu kıssa süre içerisinde ondan çok güzel bir soy yeryüzüne gelmiştir

Fatıma ayrıldı nurlanmış manasıdadır Zehra bazı iki ayrı bilgi elimizde vardır sunmakta bunlarda Ben sakınca görmüyorum Fatma tuz Zehra’nın ve Meryem ananın normal kadın halini görmedikleri tarihte yazıyor işte Zehra ayrılmış ayrılmış nurlanmış manasına geliyor Meryem Ana da aynı durumdaymış Fatma Zehra da aynı durumdaymış bunların soyu da güzel mesela Meryem Anadan hiçbir erkekle beraber

Olmaksızın İsa Aleyhisselam doğuyor Allah’ın selamı olsun Fatma tuz era’dan da bütün 4 peygamberin emaneti olacağı bütün 4 peygamberin mirasının o haneye olacağı ve hakkın huzurunda Türlü Türlü kerametler Türlü türlü güzelliklerin verildiği bir aile oluyor Hz Fatıma bir aile çok güzel bir aile ve bir diğer Küçük bir ayrıntı olarak da

Söyleyebileceğim Evet Hanım 50 dakikaya çıkardı bunu rejimiz gösteriyor kamera arkasını hizmetini yapıyor Allah kabul eylesin Fatma teyze Hz Peygamberin Hani bu Kevser ayetini söyledik ya soyun geleceğini Orada mesela o zamana kadar soy erkekten gider bu zamanda da söyler kadından gitmez atmak üzere Burada da bir tekliye bir birliğe işaret koymuş Ve Resulu kibreye

Allah’ın emriyle rasulü kibriya’nın soyunun Fatma tu zehra’dan devam ettiği ile olmuş mesela bu da çok önemli bir ayrıntı hiçbir soy kadından gitmez Fatma teyzeler ayrı deriz ya o ayrı deriz ya işte denir ki İmam Ali yatmadan yatmazmış kalkmadan da önceden uyanıkmış ve asla onu rahatsız etmezmiş asla ona Hani kötülük etmezmiş

Buğz etmezmiş tartışma yaşanmazmış bir tane küçük bir tartışması var Bunu da ben böyle aktarmış oluyorum sonra yavaş yavaş toparlayayım bir gün rasulü’ye gelir eve bakar İmam Ali yok kızım Ali nerede der ufak bir şey yaşadık demiş yani o tartışma olmasın diye gitti demiş hemen bazı tarihlerde Selman yazıyor bazılarında başka bir isim veriliyor

Önemli değil çare diyor ki hani nerede Bana bul diyor Ben sitedeki geliyor Çağrı düğmesidir diyor rasulü kimliğe gidiyor bir bakıyor ki yerde yatmış hep üstü Toprak olmuş sağa dönün sola dönün şu Toprak olmuş uyandırıyor uyandırırken beraber üstüne siliyor kalk kalk diyor ya bu trak diyor toprağın babası diyor toprakla bütünleşmiş bir

Olmuş ya bu lakabın oradan geldiği söylenir işte elinden tutuyor geri eve götürüyor orada tekrar o ufak minik kırgınlığı ortadan kaldırıyor sonra mutlu gelince diyorlar ki nedir bu halim diyorlar ya resulallah diyor ki iki sevdiğimi dedi kardeşim dedi kızım ikisinin arasındaki küçük dargınlığı yine kaldırdım ve yine onları buldukları yere devam koydum gibisinden

Bir tanesi orada söyleyeyim mesela diyor ki; ya resulallah senden kardeşim Nasıl diyorsun yani Sen kızını verir misin bana doğru kardeşim o benim diyor Nasıl kardeşim de Dinde benim kardeşim insanlar yaradılışında kültürlü Kardeşler ya babadan babadan benim kardeşim değil ama dedim de benim kardeşimdir O Harun Musa’ya Nasılsa haliyle bana o menzildedir

Canıma candır diyor ki zaten bütün işte dediğim gibi bu güzelliklerin hepsi Resulü kibreye Resulü kibriyadan İmam Ali’ye kalıyor yani Fatma tunzeyran’ın soyuna kalıyor işte burada bu gadri Hun meselesinde çok arkaya atmamak lazım Burada Fatma Zehra’nın mesela insanlara aykırarak söylediği anlar olmuş Siz değil miydiniz İşte kadrohun gönlünün yanında babamı Resulallah’a iman edenler

Sadakatle Eyvallah diyenler ve sabaha kadar da eşim Ali’nin eline biat edenler sizden geriye mi dönüyorsunuz şimdi diye yemine vurdurtturuyor Yani oradaki bazı güzellikleri sayarak bazı hadisleri bazı ayetlerin bağlılığı var bunların içerisinde Kuran ayetleriyle de bağdaştı bazıları var ki işte nefislerine uyup öyle böyle yaptılar gibi bu tür şeylerle var diyelim

Bizim buradan dediğim gibi anlayacağınız çıkarabileceğimiz şey Hz Peygamberin güzel soyunun devamının Fatma tuz zehra’dan geldiğini ve Fatma tuzer’e yaşantısı boyunca küçük yaşta da olsa o Yüce Allah’ın emrinden çıkmadı ve Resulü kibriya’nın vefatından sonra tabii ki çok çok üzüldüğü daha bir tat bir duruma düştüğü belli yerlerde daha

Sarılırlara maruz kaldı bu hain İmam Ali İmam Hasan İmam Hüseyin meselesi gibidir yoksa Resulü kimyasa olsa Ayşe malya ile birleşip İmam Ali’ye Savaş Açabilir miydi bunda mantık var mı imkanı yok aynı şekilde babasının altındayken ya Allah sen bunlara muhabbet besleyenlere muhabbet besle bunlara düşmanlık edenlere Sen de Düşman Ol demiş

Bir kişi bir kişiye Savaş açıyorsa düşme O zaman bu Resulullah ki ben bu bedduasını nereye gidecek bunlar da izleyen canlarımızın gönüllerine kalsın istiyorum Ve tabii ki şimdi İmam imamın eşi Fatma Zehra ile Babasının arasında bir muhabbet vardır Çok tatlı bir muhabbet vardır ama Resulü arasındaki muhabbeti çok farklıdır çok

Ağırdır çok şeyler beraber yaşamışlar bu benim konum olmadığı için çok içine girmeyeceğim Ama özellikle rasulü kimyanın vefat adında İmam Ali’ye zaman Fatma Zehra’nın vefat anında imamın eşinin vasıtasıyla rasulü okursan güzel olur bir ek olarak da böyle canlarımıza aktarım ağlayalım Hz Fatma’nın cenazesi başında İmam Ali’yi Hz fatıma’yı defnettikten sonra

Peygamberimize şöyle seslendiği İmam Ali selam olsun sana benden ve civarına inen sana pek çabuk kavuşan kızından Ya Resulallah senin seçilmiş kızından ayrıldığımdan dolayı sabrım azaldı kudretim kalmadı ya resulallah ancak senden ayrılmam senin vefatını görmem çok daha büyük bir acıydı ona sabrettikten sonra buna da sabretmem gerek seni kabrine yatırdım Senin ruhun

Boynumla göğsüm arasında kabz edildi gerçekten de biz allah’tanız ve gerçekten de ona kavuşacağız Bakara Suresi 151 ayet emanetin benden alındı bana verdiğin elimden çıktı fakat Allah beni de senin bulunduğun yurda alıncaya dek derdim sürüp gidecek Gecelerim uykusuz olarak sabaha bulacak ümmetinden çektiklerimizi kızın sana haber verecektir Ona sor hali ondan

Haber al hem de bunlar senden ayrıldığımız uzamadan senin anılışını unutulmadan Olup Bitti selam olsun ikinize de selam verip ve veda eden kişinin selamı ile incinmiş daralmış kişinin selamı ile değil ayrılıp gidersem o sancımdan değil oturur derdimi söylersem de Allah’ın sabredenlere vaat ettiği mükafat hakkında kötü bir zamanlar düştüğümden değil

Buradaki bu soru işareti yaşatmasın emanetin benden alındı meselesi bu velayet makamının İmam Ali’ye verilmesi idi ama Resulü O işte daha dündü Andık Cenabı Hak onurlu günü üstümüz her zaman Şervan eylesin takriben yaklaşık diyebiliriz ki 80-83 gün sonra Resul Kibriya vefat ediyor 83 gün önce verilen emanet velayet makamıydı çaldılar bunu

Mesut belanın üçüncü hutbesinde bulabilir canlarımız orada İmam Ali çok güzel bir şekilde değinmiş yani işte birinci halde ikinci evvelde ikinci aldığı ikinci eve de alabilmem ne yaptı falan filan diye yani onu okurlarsa oradaki ayrıntıyı görebilirler buradaki İmam Ali’nin kastettiği odur bana verilen emanete aldılar Diyor Bende bununla devam yaşayacağım diyor çünkü

Ilki 6 ayında Hazreti Fatma Zehra’nın vefat ettiğini düşünürsek ama İmam Ali’nin makamı elinden 25 yıl alınmış yani 23 yıl Hz Peygamber hizmet yapmış 25 yılda insanlar ilimden irfandan Kur’an’dan muhabbetten bir haber kalmışlar saltanata dönmüş bilmem ne olmuş işte Onların bu süreyi de şu anda İslam eşittir terörist denebiliyorsa İşte bu

Süreyin getirisidir getirisidir İmam Ali’nin yaptığı 4 yıl 9 aydaki velayette yaptığı bütün pislikleri temizleme şansı olamaz çünkü Kendisi diyor ya bütün kaleleri fethettim ama cehalet kalesini fethedemedim diye burada Gerçekten cahilliği bugün de görüyoruz Yani yaşadığımız bu kısa siyasi durumlarda çok rahat görebiliyoruz ne kadar büyük cehalet olduğunu olamaz dedirtecek kadar cehalet olduğunu

İyi o zaman da aynısı vardı deve meselesi Bilmem bir meseledir lanet mal yani Devenin kuyruğunu kaldırıyor dişi olduğunu gördükleri halde bu erkeklere diyorlar da erkeklere diyorlar yani Bu devir Fark eden bir şey yok şu fark edecek sadece söylemek sadece söylemek peygambere de göre bir tek o sadece söylemek Resulü kıbleye görevini yaptı söyledi

Hak olan da söyledi daha kolayını söyledi Fatma Zehra da yani değersizken kadın değerliliği oturttu Aynen Hazreti Zeynep gibi bir Ya ver bir işte belki kadınların Şahı gibi Fatma tuzeradır Hz Zeynep de küçümsenecek bir karakter değildir yani o savaşta kalkıp o insanları kendine getiren konuşmayı yapması kerbela’dan sonra Hani bunu düşündüğümüz zaman da işte

Değersiz olan kadın değerli olan Fatma Zehra ve orada cidden çok büyük bir güzellik örneği çıkarıyor konuşmalarıyla salınmasıyla yaşantısıyla hal ve hareketleriyle Bundan dolayı cenab-ı hak İşte bu emeğimizi zayi edemezsin kısa öz değinmeye çalıştık kısacık bir 25 veya 28 yıllık ömürde Neyi anlatırsın ki bunu zaten 5-10 yılın 18 yılını küçüklüğüne sahip onunla geri

Kalanı işte burada bir 10 yılı diyelim kalıyor yani onda Neyi neye sayacaksın Tabii ki Resulü kendi ailesi içerisinde yaşadığı güzellikler var torunları İmam Hasan İmam Hüseyin’le oynaması var hatta üzerlerinde işlerlerken işemesinin sonuna kadar beklediği var yani bu kadar seviyor torunlarını ama onlar da zarar gördüler o kadar sevdiği Fatma Zehra da zarar

Gördü cenab-ı hak bu geleceğimiz Önümüzdeki Madem günlerini hürmetine iman edenlere rahmet bu yolda Özde olanlara Bedel ödeyenlere bu devrimizde de hala Fatma tüzeyra’yı sevenlere İmam Ali’yi sevenlere onun evlatlarını hak ile sevenlere ikrarından imanından dönmeyenlere o iki büyük emanete kur’anına ve onu Kur’an’ın öğretmeni olan ehlibeyt’e sımsıkı sarılanlara sahiplik eylesin ve buna

Karşı gelene de Allah’a havale edelim o gerekeni göstersin cenab-ı hak cümle canları Bu vesile ile Rabbim güzelliklere vesile eylesin hidayete vesile eylesin tekrar Haymana vesile eylesin hazırlanışında burada hizmet eden bütün canlılara ve edecek bütün canlara da cenab-ı hak Ulu Divanda yazılı eylesin ve muhabbeti hidayeti güzellikleri böyle medyanın veya televizyonun veya

Bilgisayarınızın vasıtasıyla girdiğimiz haneleri çen eylesin uyandırdınız uyandıracağınız çareleri uludivan’da kabul eylesin cepten Mansur’un himmeti Hidayet üzerine 12 İmamlar yerin gün saygı Rabbim O büyük gün geldiğinde belki onlar o devirde sınavlarını verdiler Biz de şu anda sınavımızı vermekteyiz o gün geldiğinde Ama o büyük hesap günü geldiğinde İnşallah onlara

Bakacak Yüz bizlere nasip eder inşallah Onların Özünde giden bir güzergah bizlere nasip eyveler şahsen cenab-ı Hak’tan dileğim Arzum temenni modur ki etrafıma öyle duvarlar kursun ki bu iktidardan çıkma şansın etrafıma öyle yüksek duvarlar kursun ki açma şansım olmasın ikrarından imanımdan sevgimden muhabbetimden teslimiyetinden beni mahrum eylemesin Şuna da iman

Etmişiz inanmışız İmam Ali’ye velayet gününde eyvallah diyen ve Onun ailesinin önünde huzurla eğilenlerin mutlaka İmam Ali sahip çıkacaktır bundan ki adım gibi eminim Ve Rabbim O günle de bizleri İnşallah müjdelesin Hidayet sahibi Allah’ım niyetlerinizi dileklerinizi kabul eylesin şimdiden Bugünden itibaren yarın için nasıl ki dünyada yaşarken ahirette Çalışıyoruz biz de Matem öncesi

Çalışıyoruz cenab-ı hak mateminizi yasınızı kabul eylesin layık eylesin inşallah sevgi ve selamlarımı sunuyorum eksikliklerimiz için de bizleri bağışlayın zamanı kısıtlamaya çalıştım Tekrar çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız bizimle kıymetli bilgileri paylaştınız kıymetli Canlar değerli izleyicilerimiz Alevi Akademisi muharremeye özel programında bugün Celal cemaat prim ile birlikte Hz Fatma’nın alevilikteki yeri ve önemi üzerine

Muhabbet Eyledik bir sonraki programımızda tekrar siz değerli canlarla birlikte olacağız bizlere eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz sevgiyle ve muhabbetle kalın aşk ile [Müzik] [Müzik]

Alevi Akademisi tarafından hazırlanan “Muharrem Ayı Özel” programı 2. Bölüm konuğu Baba Mansur Ocağı evlatlarından CELAL CÖMERT Dede. Demet Sarıca canımızın sunumuyla gerçekleşen Programda kıymetli Dedemiz ile “Alevilik’te Hz. Fatma’nın yeri ve önemi” konusunda hoş muhabbet eyledik.

Konuk: Celal Cömert Dede
Sunucu: Demet Sarıca – Alevi Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
Giriş Bölümü Mersiye Seslendiren: Ender Balkır
Bitiş bölümü Enstrümental: Arax
Sobat Alevi Akademisi, Info tentang #MUHARREM #AYI #ÖZEL #CELAL #CÖMERT #DEDE ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 01:09:13 detik.


Begitulah sekilas tentang MUHARREM AYI ÖZEL – CELAL CÖMERT DEDE yang telah dilihat oleh 1827 penonton, semoga dapat bermanfaat until kita semua. © Alevi Akademisi 4153

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *